Kako nastaje gorivo?

Kako nastaje gorivo? Korist goriva je neizostavan dio modernog svakodnevnog života. Bez goriva, teško je zamisliti funkcioniranje naše suvremene civilizacije. No, rijetko razmišljamo o procesu stvaranja tog goriva i svim koracima koje mora proći prije nego što se nađe u našim vozilima, uređajima ili industrijskim postrojenjima.

Prirodna goriva su drvo, treset, smeđi i kameni ugljen te antracit, nafta, zemni plin. Umjetna goriva jesu drveni ugljen, koks, derivati nafte (sirovi benzin, petrolej, plinsko ulje, loživo ulje), katrani, špirit, rasvjetni plin, generatorski plin, acetilen, vodik i dr. Ona se dobivaju rasplinjavanjem (gazifikacija) krutih goriva i suhom destilacijom krutih i tekućih goriva.

Kao nuklearno gorivo služe oni elementi koji u nuklearnim reakcijama oslobađaju velike količine energije (npr. prirodni ili obogaćeni uran ili umjetno dobiven plutonij i dr.).

1. Prerada

Većina goriva proizlazi iz sirovina kao što su nafta, prirodni plin i ugljen. Proces počinje s ekstrakcijom ovih sirovina iz prirodnih izvora poput naftnih polja, plinskih ležišta ili rudnika ugljena. Nakon ekstrakcije, sirovine se šalju na preradu u rafinerije.

2. Rafiniranje

Rafiniranje je ključni korak u proizvodnji goriva. Rafinerije primjenjuju složene procese kako bi razdvojile različite komponente sirovina i pretvorile ih u korisne proizvode poput benzina, dizela, plina za grijanje i drugih goriva. Ovaj proces uključuje destilaciju, krakovnu obradu, konverziju i druge tehnike koje omogućuju stvaranje različitih goriva.

3. Prijevoz

Nakon rafiniranja, gorivo se transportira do distribucijskih centara i krajnjih potrošača. Ovo može uključivati cjevovode, kamione, brodove ili željeznice, ovisno o udaljenosti i vrsti goriva.

4. Distribucija

Na distribucijskim centrima, gorivo se pohranjuje u spremnike i dalje distribuira prema benzinskim postajama, industrijskim korisnicima i drugim lokacijama gdje se koristi.

5. Sagorijevanje

Kada gorivo stigne do krajnjeg korisnika, bilo da se radi o automobilima, elektranama ili drugim uređajima, dolazi do procesa sagorijevanja. Gorivo se miješa s kisikom i paljenjem stvara energiju koja se koristi za pokretanje motora ili generiranje električne energije.

6. Utjecaj na okoliš

Važno je spomenuti i utjecaj koji proizvodnja, transport, upotreba i sagorijevanje goriva imaju na okoliš. Ovo uključuje emisije stakleničkih plinova, onečišćenje zraka i vode te potencijalne negativne učinke na ekosustave.

Proces stvaranja goriva od sirovina do krajnjeg korištenja složen je i dugotrajan. Svaki korak u tom procesu zahtijeva pažnju i preciznost kako bi se osigurala sigurnost, kvaliteta i učinkovitost goriva.